Specialistische schoonmaak

Onder specialistische schoonmaak of reiniging verstaan we de schoonmaak van objecten waarbij speciale maatregelen vereist zijn of waarbij specifieke kennis noodzakelijk is. De specialistische schoonmaak omvat specifieke taken en handelingen die meestal plaatsvinden binnen een bedrijfstak of een economische activiteit. Veel facilitaire schoonmaakdiensten vallen hieronder.

Voorbeelden van specialistische schoonmaak en reiniging is de schoonmaak en reiniging van parkings en parkeergarages. Hierbij komen bepaalde onderhoudsactiviteiten, eigen aan de sector.

Ook het onderhoud van liften en reinigen van liftkokers vergt een speciale opleiding m.b.t. het juiste gebruik en handelen met schoonmaakmateriaal, onderhoudsproducten en machines. Bij dergelijk onderhoud komt enkel poetsen aan de beurt maar ook technische kennis over liften en liftkokers. Zowel particuliere liften als goederenliften dienen de benodigde aandacht.

Ook het reinigen en kuisen van scholen, schoolrefters en schoolgebouwen is een specifieke taak. Scholen moeten niet enkel proper zijn, ook technische plaatsen zoals het onderhouden van elektriciteit, verwarming, sanitair... vallen onder facilitaire diensten.

Het schoonmaken van rusthuizen, RVT, bejaardentehuizen... dient een specifieke reiniging en schoonmaak te krijgen. De grootkeuken, de kamers van de residenten, sanitaire ruimten, eetruimte, kapper... vraagt om een gespecialiseerde aanpak.

Het proper houden van dancings en horecazaken reinigen... schoonmaak winkels of grote winkelcentra... de schoonmaak van hotelkamers... opkuis bouwwerven... allen hebben ze hun eigen aanpak om alles proper, veilig en hygiënisch te maken.

Offerteaanvraag specialistische schoonmaak