Het schoonmaakprogramma

Het schoonmaakprogramma brengt de schoonmaakdiensten in kaart

De opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf maken samen afspraken over het reinigen van een kantoorruimte, sanitaire ruimte of bijvoorbeeld een parkeergarage.

Dankzij het schoonmaakprogramma worden de benodigde werken in kaart gebracht. Het schoonmaakprogramma zorgt voor een duidelijk en geordend overzicht welke werken en op welke tijdspanne ( dagelijkse schoonmaak / periodieke schoonmaak ) de schoonmaakwerken moeten uitgevoerd worden.

Een schoonmaak werkprogramma wordt opgemaakt per ruimte ( sanitair vertrek, bureauruimte… ) , omdat deze specifieke behandelingen en/of producten nodig hebben. De soort behandeling zal grotendeels liggen aan het soort vloer ( bijvoorbeeld stofzuigen vs. stofwissen )

De frequentie van schoonmaken hangt dan weer af van de snelheid van vervuiling en de graad van schoonmaakkwaliteit.

Het schoonmaakprogramma wordt vervolgens omgezet naar een werkplanning. De werkplanning wordt omgezet naar een taakkaart per werknemer.

Aan de hand van de werkplanning weet de schoonmaker wanneer de taken moeten worden uitgevoerd. De taakkaart geeft hem/haar meer informatie over de te hanteren schoonmaakmethode en volgorde van de werken.

Tip: Als opdrachtgever kan je de werkplanning opvragen bij de verantwoordelijke van het schoonmaakbedrijf. Zo kan je regelmatig controle uitvoeren over de uitgevoerde werken.